Gemaxum - Budownictwo i wyposażenie wnętrz

Informacje i porady

Szkolenie z pierwszej pomocy dla firm

Na początek krótka informacja formalna: szkolenie z pierwszej pomocy dla pracowników musi być obowiązkowo przeprowadzone wyłącznie w ramach wstępnego szkolenia BHP. Ustawodawca nie przewidział konieczności aktualizowania wiedzy z tego zakresu nabytej w jego trakcie. Jednak dla wspólnego bezpieczeństwa warto, by takie warsztaty były przeprowadzane średnio co dwa lata. Dzięki temu każdy będzie miał możliwość zaktualizowania posiadanej wiedzy i nabycia nowych cennych umiejętności które mogą mu się przydać zarówno w pracy, jak i poza nią.

Przykładowy program szkolenia z pierwszej pomocy dla pracowników

Jako, że wspomniane regularne przeszkalanie w powyższym zakresie nie jest wymagane prawem, nie ma czegoś takiego jak ściśle ustalony program szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy w firmie. Warto jednak, by osoba prowadząca taki warsztat przed jego rozpoczęciem dowiedziała się nieco więcej o specyfice firmy i najczęstszych zagrożeniach w niej występujących. Dzięki temu idealnie dopasuje ona plan wydarzenia do potrzeb odbiorców. Są jednak tematy, które powinny zawsze znaleźć się w scenariuszu spotkania. Dobre szkolenie pierwsza pomoc w firmie po pierwsze będzie posiadało część teoretyczną, w której zostaną omówione takie zagadnienia jak:

  • bezpieczeństwo poszkodowanego i ratownika,
  • zasady wzywania pomocy medycznej,
  • zasady sprawdzania funkcji życiowych poszkodowanego,
  • prawidłowa reanimacja osoby dorosłej, dziecka i niemowlęcia,
  • resuscytacja krążeniowo-oddechowa przy wykorzystaniu defibrylatora automatycznego (AED),
  • układanie poszkodowanego w pozycji bocznej ustalonej,
  • pomoc w przypadku zadławień, oparzeń, krwotoków oraz ran.

Pierwsza pomoc szkolenie dla pracowników powinno być uzupełnione o część praktyczną, która zazwyczaj płynnie przeplata się z częścią teoretyczną. Po zakończeniu obu etapów dobrze, jeśli odbędą się scenariusze symulowane pozwalające w praktyce przećwiczyć nabyte umiejętności.

Jeśli chodzi o prowadzącego spotkanie najlepiej, jeśli szkolenia z pierwszej pomocy Łódź w firmie przeprowadzi ratownik medyczny, pielęgniarka bądź lekarz. Te osoby mają bowiem największe doświadczenie jeśli chodzi o prawidłowe reakcje stanowiące skuteczną odpowiedź na różnego typu zagrożenia zdrowia i życia. Mogą więc one przeprowadzić szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedlekarskiej dla pracowników w sposób bardzo praktyczny, bazujący na realnie występujących sytuacjach.