Gemaxum - Budownictwo i wyposażenie wnętrz

Informacje i porady

Adwokat w sprawie karnej

Sprawy sądowe, związane z kodeksem karnym, są postępowaniami niezwykle dla klientów stresującymi, niezależnie od tego, czy znajdują się oni po stronie oskarżenia, czy tez obrony. Ważną funkcję zatem w tych sprawach pełnią adwokaci, gdyż są to często procesy niezwykle skomplikowane, a wynik rozstrzygnięcia w postaci prawomocnego wyroku może zaważyć na życiu i dalszych losach wielu osób. Kancelaria prawnicza w osobach swoich mecenasów ma więc za zadanie zagwarantować klientom pełną gotowość do rzetelnego, kompetentnego wsparcia od strony prawnej. Istotnym czynnikiem, dającym pewność podołania temu odpowiedzialnemu zadaniu, jest posiadanie przez adwokatów rozległej wiedzy z zakresu prawa karnego, a także wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed trybunałem sprawiedliwości. Tylko wówczas my, jako klienci, możemy mieć pewność, że nasze interesy będą chronione, w procesie nasi prawnicy będą nas reprezentować w sposób kompleksowy i profesjonalny, zaś pomoc prawna będzie świadczona na najwyższym poziomie. Zakres tejże pomocy, jeśli chodzi o prawo karne, obejmuje takie czynności, jak między innymi reprezentowanie w charakterze obrońcy w każdym z typów postępowań i na wszystkich ich etapach (takich jak: śledztwo, dochodzenie, postepowanie zwyczajne i uproszczone oraz przyspieszone). Do zadań prawnika należy również sporządzanie pism procesowych typu: odpowiedzi na akt oskarżenia, wniosków dowodowych, apelacji, etc. oraz reprezentowanie swoich klientów przed sądem jako pełnomocnik.