Gemaxum - Budownictwo i wyposażenie wnętrz

Informacje i porady

Kiedy zanieczyszczenie powietrza w Polsce jest największe?

Temat nadmiernie zanieczyszczonego powietrza jest w Polsce podnoszony coraz częściej. Smog to poważne zagrożenie dla zdrowia i życia człowieka. Kiedy jesteśmy najbardziej na niego narażeni?

Powietrze w Polsce należy do najbardziej zanieczyszczonych w całej Unii Europejskiej. Wysoki poziom zanieczyszczeń to nic dobrego dla Polaków – szacuje się, że wskutek smogu co roku przedwcześnie umiera około 40 tysięcy osób.

W smogu znajduje się wiele niebezpiecznych związków, w tym pyły PM2.5 oraz PM10, które przenikają do organizmu człowieka, benzo[a]piren i inne wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, metale ciężkie, tlenki azotu, tlenki siarki, tlenki węgla.

Za wysokie stężenie smogu w Polsce odpowiada przede wszystkim tak zwana niska emisja, czyli emisja gazów i pyłów o wysokości do 40 metrów. Pochodzą one głównie ze spalania niskiej jakości węgla oraz śmieci w domowych kotłach. W mniejszym stopniu niska emisja wywołana jest przez transport oraz przemysł.

Kiedy smog jest największym problemem?

Alarmy smogowe, czyli alarmy informujące o przekroczeniu norm dopuszczalnych dla zanieczyszczenia powietrza ogłaszane są przede wszystkim w okresie grzewczym, czyli od jesieni do wiosny. To właśnie wtedy dochodzi do największego spalania w kotłach domowych. Smog dodatkowo nasila się wtedy, gdy pogoda jest bezwietrzna.

W związku z tym ten okres jest szczególnie niebezpieczny i wymaga dodatkowej ochrony. Warto stosować wtedy specjalne maseczki antysmogowe, domowe oczyszczacze powietrza, a także ograniczyć wychodzenie na zewnątrz, jeśli jest to możliwe.

Jak sprawdzić poziom zanieczyszczenia powietrza?

Obecnie poziom zanieczyszczenia powietrza możemy sprawdzać również na bieżąco. W tym celu można skorzystać ze specjalnych serwisów internetowych i aplikacji, które stale podają dane pobierane ze stacji pomiarowych rozmieszczonych na terenie całego kraju.

Gdy planujemy wyjść na dwór czy otworzyć okno, aby przewietrzyć dom, warto sprawdzić wcześniej, czy zanieczyszczenie powietrza nie jest nadmierne i przez to wysoce szkodliwe.