Gemaxum - Budownictwo i wyposażenie wnętrz

Informacje i porady

Na czym dokładnie polega windykacja wierzytelności?

Windykacja często wzbudza wiele pytań zarówno u dłużników, jak również u wierzycieli. Na czym dokładnie polega prowadzenie windykacji i kto może ją realizować?

Gdy zaciągamy pożyczkę lub kredyt, kupujemy coś na fakturę, zawieramy umowę na abonament, wtedy zobowiązujemy się do spłaty zobowiązania. Niestety, nie każdy klient czy kontrahent przestrzega terminów spłaty. W takim przypadku wierzyciel, czyli osoba, której dłużnik jest winny pieniądze, może skorzystać z windykacji.

Czym jest windykacja?

Samo słowo „windykacja” związane jest dochodzeniem roszczeń. Aktualnie jest ono stosowane jako określenie procedury dochodzenia własności z wykorzystaniem dostępnych metod w danym systemie prawnym.

Windykację należy jednak odróżnić od egzekucji komorniczej, ponieważ są to dwie oddzielne się czynności. Komornik jest urzędnikiem państwowym, któremu przysługują specjalne uprawnienia, których nie posiada windykator. Nie oznacza to jednak wcale, że windykacja należności nie jest skuteczna.

Windykacja polubowna

Firmy windykacyjne przede wszystkim skupiają się na prowadzeniu tak zwanej windykacji polubownej, która określana jest też jako miękka windykacja wierzytelności  to jedno z miast, gdzie jest prowadzona.

Windykacja polubowna polega na poinformowaniu dłużnika o tym, że posiada on zadłużenie. W tym celu windykator może kontaktować się z nim telefonicznie, listownie, e-mailowo, a nawet osobiście.

W ramach windykacji polubownej windykator przekazuje dłużnikowi informacje o wysokości długu oraz o terminie jego spłaty. Wskazuje też na konsekwencje braku regulacji zadłużenia – wpisanie na listę dłużników, przekazanie sprawy do sądy, egzekucja komornicza. Jest jednak także gotowy na rozłożenie zadłużenia na raty, które będą łatwe w spłacie.

Windykacja sądowa

Jeśli jednak dłużnik nie jest skory do spłaty swojego zobowiązania, firma windykacyjna może wystąpić na drogę sądową. W tym przypadku jej prawnicy przygotowują pozew i reprezentują wierzyciela przed sądem.

Celem jest uzyskanie tytułu egzekucyjnego przeciwko dłużnikowi, a potem opatrzenie go tytułem wykonawczym, co pozwala na skierowanie sprawy do komornika.