Gemaxum - Budownictwo i wyposażenie wnętrz

Informacje i porady

Rola agencji celnej w spedycji

Osoby zajmujące się spedycją międzynarodową nie mają co to tego żadnych wątpliwości – zarówno import, jak i eksport wymagają ścisłej współpracy z agencjami celnymi. Czym się zajmują? Jaką rolę odgrywają? Jak przebiega ich współpraca ze spedytorami?

Rola agencji celnej w spedycji

Agencja celna bierze na siebie reprezentowanie zarówno eksportera, jak i importera przed urzędami celnymi i innymi organami administracji celnej. Pomaga stronom zaangażowanym w przygotowaniu niezbędnych informacji, informuje o wymaganiach celnych i wypełnia niezbędną dokumentację celno-skarbową. Kiedy wszystko jest gotowe i przygotowane, agencja wykonuje zgłoszenie celne i przekazuje do weryfikacji i odbioru potrzebne dokumenty. Agencja może również fizycznie reprezentować jedną ze stron, gdy np. niezbędna okazuje się rewizja kontenera, kontrola ze strony Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa czy Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Agencje celny pomagają spedytorom również w składaniu wniosków do innych organów administracji zajmujących się innymi zagadnieniami związanymi z obrotem międzynarodowym.

O czym się często zapomina w transporcie międzynarodowym?

Najczęściej popełniane błędy w zdecydowanej większości mają charakter formalny – nieprawidłowo wypełnione wnioski czy brakujące dokumenty to tylko niektóre z najczęstszych błędów. Lista wymagań stawianych podmiotom ściągającym ładunki zza granicy jest długa i stale rośnie. W razie pomyłki ryzykuje się kosztownymi opóźnieniami, na które żaden spedytor nie może sobie pozwolić. Z tego również względu współpraca z doświadczoną i godną zaufania agencją celną może być tak cenna. Niektóre aspekty podlegają bardziej szczegółowej niż dotychczas analizie ze strony organów celnych w związku z pandemią. Odnajdywanie się na bieżąco w wymaganiach, normach i standardach może być naprawdę trudne dla spedytora, jeśli polega on tylko na własnych siłach.

Oczywiście importer posiadający odpowiednie uprawnienia zgodne z UKC może samodzielnie sporządzać dokumentację celną. Warto jednak zastanowić się, czy to najkorzystniejsze czasowo i finansowo rozwiązanie.