Gemaxum - Budownictwo i wyposażenie wnętrz

Informacje i porady

Sposoby na optymalizację produkcji

Coraz większa konkurencja na rynku wymusza nie tylko coraz większą jakość oferowanych produktów, ale również tworzy presję na obniżanie ich cen. Jedyny sposób, w jaki może to osiągnąć dobrze zarządzane przedsiębiorstwo to zwiększanie wydajności i redukcja marnotrawstwa wykorzystywanych materiałów i surowców. Jak dążyć do tego celu?

Dokładne pomiary i badania

Chcąc w ogóle myśleć o usprawnieniach, trzeba dobrze orientować się w aktualnej sytuacji. Tylko to pozwoli zaplanować odpowiednie działania i w miarę upływu czasu śledzić dokonane usprawnienia. Niekiedy niezbędne jest wypracowanie odpowiednich systemów, pozwalających na sprawne zbieranie i przetwarzanie informacji dotyczących zachodzących procesów.

Usprawnienia w przepływie informacji

Ma to ścisły związek z pierwszym punktem, ale nie tylko. Papierowe zapisy wszystkich procedur powinny odejść w niepamięć – zamiast nich Twoim celem powinno być jak najpełniejsze skorzystanie z możliwości programów komputerowych do zarządzania procesami. Nie tylko szybciej dotrą do Ciebie najważniejsze dane, ale również odciążysz swoich pracowników, którzy będą mogli efektywniej wykorzystać swój czas.

Sprawne maszyny

Powtarzające się awarie to przekleństwo wielu zakładów, rujnujące ich wydajność – nie pozwól by tak się stało również z Twoim. Regularne audyty i przeglądy, a także podejmowane jak najwcześniej naprawy i konserwacje pozwolą na redukcje kosztów związanych z utrzymaniem parku maszynowego w należytym stanie, ale także poprawią ogólną wydajność, niezakłócaną częstymi awariami.

Automatyzacja i robotyzacja

Zazwyczaj wiążą się z kosztownymi inwestycjami, jednak osiągane dzięki nim korzyści znacznie przewyższają koszty. Maszyny CNC pozwalają na precyzyjniejsze, szybsze i bardziej powtarzalne produkty. Roboty i linie automatyczne to z kolei większa wydajność całego zakładu. Pozwalają również na ograniczenie wydatków związanych z zatrudnianą załogą, zredukowanie przestojów i wypadków w pracy. Taka inwestycja zazwyczaj zwraca się w ciągu kilku lat.